Kaimur (bhabua) Zilla panchayat

Kaimur (bhabua) is a zilla panchayatin the state of Bihar.
Kaimur (bhabua) zilla panchayat is governed by the Bihar government.

Also this Kaimur (bhabua) zilla panchayt controls few of the intermediate panchyats near by this village. The following are the intermediate panchayts in this zilla panchayat.

Kaimur (bhabua) Inter panchayats

Adhaura- Kaimur (bhabua)
Bhabua- Kaimur (bhabua)
Bhagwanpur- Kaimur (bhabua)
Chainpur- Kaimur (bhabua)
Chand- Kaimur (bhabua)
Durgawati- Kaimur (bhabua)
Kudra- Kaimur (bhabua)
Mohania- Kaimur (bhabua)
Nuaon- Kaimur (bhabua)
Ramgarh- Kaimur (bhabua)
Rampur- Kaimur (bhabua)