Addateegala- East Godavari Intermediate panchayat

Addateegala- East Godavari is an Intermediate panchayat and is controled by the East Godavari zilla panchayat in the state of Andhra Pradesh.

Addateegala- East Godavari intermediate panchayat is governed by the Andhra Pradesh government.

Also this Addateegala- East Godavari intemediate panchayt controls few of the village panchyats near by this village.
The following are the village panchayts in this intermediate panchayat.

Addateegala- East Godavari village panchayats

Addateegala
Bheemudupakalu
Bodlanka
D Bheemavaram
D Ramavaram
Dakodu
Dhanyampalem
Doramamidi
Ducherthi
Gondolu
Gontuvanipalem
Kimmuru
Konalova
Matlapadu
Puligogulapadu
Rayapalli
Somannapalem
Thimmapuram
Thungamadugula
Veeravaram
Vetamamidi
Yellavaram